Pedagogische visie

Ieder kind heeft een eigen, unieke persoonlijkheid. En ieder kind heeft het recht zich in zijn/haar eigen tempo te ontwikkelen.

Graag wil ik een relatie met ieder kind opbouwen, zodat het kind zich veilig en vertrouwd voelt bij mij. Dan kan het zich optimaal gaan ontwikkelen. Het contact met andere kindjes vind ik ook van belang. De kracht van een groep is sterk; zo leren kinderen omgaan met andere kinderen. Kinderen krijgen daardoor inzicht in hun eigen gevoelens en leren diverse reactiemogelijkheden. Samen spelen, samen eten, samen slapen, samen zingen en knutselen leert kinderen het effect van hun  gedrag op anderen kennen. Leren omgaan met conflicten en opkomen voor zichzelf, respect ontwikkelen voor zichzelf en de ander.

Als gastouder ben ik sensitief, dat wil zeggen dat ik signalen van kinderen opmerk en hier op tijd en passend op reageer. Deze sensitieve houding beschermt kinderen tegen stress en bevordert een veilige gehechtheidsrelatie. Daarnaast moet de autonomie van een kind gerespecteerd worden met een respectvolle, niet-‘opdringerige’ interactiestijl, wat bijdraagt aan het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van een kind. Verder is  ‘structureren en grenzen stellen’ van belang, omdat dit zorgt voor een gevoel van veiligheid en competentie bij een kind.

Zingen en taalontwikkeling

Praten en uitleggen vind ik ook belangrijk. Dit is goed voor de taalontwikkeling. Door veel te benoemen wordt ook de verstandelijke en sociale ontwikkeling gestimuleerd van jullie kindje. Bevordering van de ontwikkeling bij allerlei dagelijkse activiteiten is een andere belangrijke interactie tussen mij en de kinderen. Tenslotte  ga ik pro-sociaal gedrag aanmoedigen, grijp ik in bij negatieve interacties tussen kinderen, en reageer ik ook positief bij positieve interacties. En door vaak met de kinderen te zingen wordt hun taal, ritmegevoel en saamhorigheidsgevoel aangesproken.

Verder maak ik gebruik van de methode “Kiki” waar gewerkt wordt aan de volgende ontwikkelingsgebieden: spraak- en taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels gegeven worden.

Een andere belangrijke voorwaarde is een prettige omgeving die rust en ruimte uitstraalt. Kleuren, geuren, etc. kunnen hieraan ook bijdragen. Een plek die goed voelt en binnen en buiten voldoende ruimte biedt waar je je als kind even terug kunt trekken. Rust is heel erg belangrijk voor kinderen.

Duidelijkheid, regelmaat en grenzen stellen. Ik vertel alles wat ik doe en leg uit waarom we bepaalde dingen doen zoals we ze doen. Ik vertel van tevoren dat we ergens naartoe gaan of wanneer er iemand langskomt, dan kan jullie kind zich erop voorbereiden.

Regelmaat is ook een must. Activiteiten in dezelfde volgorde doen. Kinderen weten dan wat ze kunnen verwachten en dat geeft ze rust.

Natuur

Daarnaast is het voor mijn gevoel belangrijk om kinderen zoveel mogelijk met de natuur en dieren kennis te laten maken.  Bladeren zoeken in het park, naar de eendjes kijken, naar de herten gaan, wandelen in het park en natuurlijk ook spelen in de kleine speeltuintjes in de buurt. Buiten ervaren kinderen de ruimte en rust. Ruimte om te bewegen, te spelen, op ontdekking uit te gaan. Kinderen leren daar hun grenzen te verleggen. Ik vind het belangrijk de kinderen verwondering over de natuur te laten ervaren. In de natuur staan ervaren en beleven centraal. Alle zintuigen worden gebruikt: kijken, horen, ruiken, proeven en voelen. Hart, hoofd en handen worden er vanzelf verbonden. Daarom streef ik ernaar twee keer per dag met de kinderen naar buiten te gaan.