Huisregels

Aantal kinderen en hun leeftijd

Ik vang kinderen op in de leeftijd van 0-4 jaar, dus tot ze naar de basisschool gaan. Ik kan maximaal 5 kinderen tegelijkertijd opvangen in de leeftijd van 0-4 jaar. Ik mag 4 kinderen in de leeftijd van 0 en 1 jaar oud, waarvan maximaal 2 van 0 jaar, ontvangen.

Door deze groepssamenstelling kan ik uw kinderen optimale aandacht geven en veiligheid bieden

Uren

In overleg met de ouders wordt een vast aantal uren per maand afgesproken.

Ook kunnen ouders kiezen voor flexibele uren. We kunnen dan een gemiddeld aantal uren per week afspreken. U dient de gewenste dagen een maand van tevoren door te geven, anders is een plek niet gegarandeerd (overleg is mogelijk, wanneer uw werkgever dit niet toelaat). Bij afmelding van een kind binnen 7 dagen voorafgaand aan de oppasdag, blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd. Ik zal een urenregistratie bijhouden van de oppasuren die worden gemaakt.

Om een band te krijgen en goed te kunnen wennen is het wenselijk om een kind tenminste 4 uren in een week bij mij te brengen.

Wenperiode

Voordat de opvang echt begint wil ik de mogelijkheid bieden om te wennen. U kunt uw kind een paar uur in de ochtend of de middag brengen, mits de groepsgrootte dit toelaat. Zelf kunt u bijvoorbeeld even een boodschapje doen of ergens een kopje thee drinken. Het is wel de bedoeling dat u weer snel ter plaatse kunt zijn. Het eerste wenmoment is gratis, wanneer u meer wenmomenten wenst dient u die te betalen volgens normaal tarief.

Brengen en halen

Tussen 7.00 en 9.00 uur kunt u uw kind brengen. Graag even bellen als het later wordt. We vragen u tussen 11.30 en 12.00 uur liever niet te halen i.v.m. de lunch. Een kind zal nooit, zonder duidelijke afspraken met de ouders, aan derden worden meegegeven.

In verband met het avondeten, vragen wij u liever niet te halen tussen 17.30 en 18.00 uur. Eet uw kind(eren) niet mee, wilt u dan uw kind voor 17.30 uur ophalen? Dit om de rust aan tafel te bewaren.

Meenemen

Alle kinderen nemen een tas mee met persoonlijke zaken: slaapzak, voldoende reservekleding, knuffel, speen e.d. Het is de bedoeling dat u zelf voor de luiers en billendoekjes zorgt. Voor uw baby kunt u in die tas ook nog meegeven: fles- of borstvoeding (graag ook reservevoeding) en een drinkfles. Wilt u flesvoeding in een doseertorentje of -bakje doen? Wij hebben twee fruitmomenten op een dag.

Uw kind kan meegegeven avondeten bij ons opeten, wanneer uw kind later dan 17:00 uur wordt opgehaald. Voor het ontbijt, fruit, sap, lunch, tussendoortjes en avondeten graag zoveel mogelijk zelf meegeven.

Heeft uw kind een dieet, dan graag al haar/zijn eigen eten en drinken meegeven.

Ziekte en afmelding

Als je kindje ziek is, is het verstandig hem/haar thuis te houden. Daar voelt het zich het prettigste. We brengen dan een halve dag in rekening.

Het kan natuurlijk ook dat uw kind niet fit is, koorts heeft, maar toch speelt; in dat geval kunt u uw kind gerust brengen (dan houden we contact). Mocht uw kind tijdens de opvang ziek worden dan zal ik met u overleggen. Soms is het toch noodzakelijk dat u uw kind komt ophalen. Wilt u zo snel mogelijk doorgeven dat uw kind ziek is en dus niet komt? Mocht er in uw gezin een besmettelijke ziekte zoals bijv. waterpokken, zich voordoen, wilt u mij dat z.s.m. mogelijk doorgeven?

Als ik te ziek ben om op te vangen stel ik u er zo spoedig mogelijk van op de hoogte. U hoeft niet te betalen, tenzij u een andere gastouder vindt, dan moet u haar natuurlijk betalen.

Vakantie en vrije dagen

Meld min. 4 weken van tevoren schriftelijk wanneer u vakantie heeft. Een vrije dag tot 1 week van te voren, dan hoeft u niet te betalen aan mij. Mijn vakanties laat ik in januari weten. Dit zal voornamelijk in de schoolvakanties zijn. Mijn vrije dagen geef ik een maand van te voren aan u door.

Wanneer u binnen die 4 weken toch een dag (of meer) geen gebruik maakt van de opvang wil ik toch graag spoedig weten. Dan kan ik mensen die willen ruilen blij maken of flexibele kinderen inplannen.

U kunt tijdens mijn vakantie een vervangende gastouder of een plek in een kinderdagverblijf vragen aan  het bureau. Zij hebben niet de verplichting u te helpen, maar ze zullen wel hun best doen. Misschien een tip: Probeer uw vakantie tegelijk met mijn vakantie te boeken. Wij zijn wel gebonden aan de schoolvakanties.

Bij bijvoorbeeld zwangerschapsverlof of een ander verlof is het wel aan te bevelen om in ieder geval een dag in de week van de opvang gebruik te maken, anders vervreemdt uw kind van mij en de andere kinderen.

Informatie-uitwisseling

Een goed contact met ouders vind ik heel belangrijk. Een open communicatie is nodig om goed samen te werken. Als we elkaar goed op de hoogte houden van het wel en wee van uw kind, dan kunnen beide partijen de beste zorg bieden. Samen hebben we het beste voor met uw kind. Informatie-uitwisseling vindt in ieder geval mondeling plaats bij brengen en halen.

Van kinderen tot 1 jaar houd ik ook een schriftje/boekje bij, waarin ik de slaap- en eettijden noteer en wat uw kind die dag heeft gedaan. Leuke belevenissen en uitspraken worden ook genoteerd. U, op uw beurt, kunt hierin schrijven of uw kind goed heeft geslapen, een druk weekend heeft gehad, een inenting heeft gekregen, of bijzonderheden, zodat ik het gedrag van uw kind goed kan begrijpen. Dit oppasboekje mag u de eerste keer meegeven.

Hygiëne en veiligheid

Uit hygiënisch oogpunt blijven schoenen bij ons zo veel mogelijk op de gang staan. Dit om de vloer zo schoon mogelijk te houden zodat er naar hartenlust gerold en gekropen kan worden.

Uw kind kan bij ons op blote voeten of slofjes/anti slip sokken (zelf meegeven) lopen.

Jaarlijks vindt er een risico-inventarisatie plaats vanuit het gastouderbureau, waarbij gelet wordt op de veiligheid in en rondom de opvanglocatie. De risico-inventarisatie is op de locatie aanwezig om in te zien.

Opzeggen

Als u wilt opzeggen kunt u dat 1 maand van tevoren doen. De opzegging gaat in op de eerste dag van de kalendermaand die volgt op de schriftelijke opzegging. Wanneer u het contract per direct wilt beëindigen bent u nog verplicht om 1 maand de afgesproken uren door te betalen. In de proefperiode kunt u wel elk moment opzeggen.

Openingstijden Superbroekies